27-30 серпня 2018 року


«Учені НАПН України – українським учителям»
Серпневі веб-конференції
Долучіться до конференції зараз та отримайте запис
Ім'я та прізвище
Ваш e-mail
Ваш номер мобільного
З якої Ви області
Ваша роль в освітньому процесі

Відкриття веб-конференції


Понеділок, 27 серпня
10.00-10.40
10.00-10.40
Урочисте відкриття веб-конференції
Гриневич Лілія Михайлівна, Міністр освіти і науки України

Кремень Василь Григорович, Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, академік НАН і НАПН України
Нова українська школа: методичні орієнтири до впровадження типових освітніх програм
Савченко Олександра Яківна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України

Шиян Роман Богданович, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат біологічних наук, доцент
Відділ початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України Лабораторія психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології імені Г. С. Костюка
10.40-11.10
10.40-11.10
Навчальне портфоліо як інструмент формувального оцінювання навчальних досягнень учнів
Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу початкової освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
11.10-11.40
11.10-11.40
Інтегровані заняття з навчання грамоти: особливості підготовки та проведення
Пономарьова Катерина Іванівна, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
11.40-12.10
11.40-12.10
Особливості реалізації змісту освітньої програми з української мови в 1 класі Нової української школи
Вашуленко Оксана Вікторівна, науковий співробітник відділу початкової освіти
12.10-12.40
12.10-12.40
Особливості підготовки першокласників до навчання письма в добуквений період
Прищепа Ольга Юхимівна, старший науковий співробітник відділу початкової освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
12.40-13.10
12.40-13.10
Формування навички читання першокласників в умовах функціональної незрілості пізнавальних процесів
Мартиненко Валентина Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
13.10-13.40
13.10-13.40
Система компетентнісних завдань з формування в учнів 1 класу уявлень про величини
Листопад Наталія Петрівна, науковий співробітник відділу початкової освіти
13.40-14.10
13.40-14.10
Система компетентнісно зорієнтованих завдань інтегрованого курсу «Я досліджую світ»
Андрусенко Ірина Володимирівна, науковий співробітник відділу початкової освіти
14.10-14.40
14.10-14.40
Виклики, які становить сучасний світ перед Новою українською школою
Кондратенко Лариса Олександрівна, провідний науковий співробітник лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації Інституту психології імені Г. С. Костюка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
14.50-15.30
14.50-15.30
Методологічні та організаційно-методичні чинники впровадження інклюзивного навчання в Україні
Колупаєва Алла Анатоліївна, заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України

Вівторок, 28 серпня


Відділ навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України
10.00-11.00
10.00-11.00
Теоретико-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти: лінгводидактичний аспект
Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент
Використання ігрової діяльності у процесі оволодіння іноземною мовою учнями початкової школи на засадах компетентнісно орієнтованого навчання
Полонська Тамара Костянтинівна, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов, кандидат педагогічних наук
Особливості змісту компетентнісно орієнтованого навчання німецької мови в НМК «Паралелі - 10» (друга іноземна мова)
Басай Надія Пилипівна, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов
Феномен діалогу культур у змісті компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи
Пасічник Олександр Сергійович, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент
Відділ навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України
11.00-11.40
11.00-11.40
Методичний коментар щодо вивчення української мови у 5–11 класах закладів загальної середньої освіти у 2018–2019 навчальному році
Новосьолова Валентина Іванівна, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник


Компетентнісний підхід як основа модернізації шкільної літературної освіти
Яценко Таміла Олексіївна, провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
Відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України
11.50-12.40
11.50-12.40
Мовленнєво-комунікативний розвиток на уроках української літератури у 5-му класі закладів загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин
Кохно Тетяна Назіфівна, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури


Вивчення фольклору в 5 класі закладів загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин
Хорошковська Тетяна Петрівна, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури


Інтегрований підхід у навчанні російської мови та літератури у школах України
Фідкевич Олена Львівна, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник


Реалізація літературної лінії програми інтегрованого курсу «Російська мова і література. 10 – 11 класи»
Снєгірьова Валентина Василівна, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Відділ математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
12.50-13.30
12.50-13.30
Оновлений зміст навчальних програм та особливості його реалізації на засадах компетентнісного підходу
Бурда Михайло Іванович, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України


Організація навчання математики в сучасній школі
Васильєва Дарина Володимирівна, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, кандидат педагогічних наук


Сучасні підходи до планування і здійснення освітнього процесу інформатики
Лапінський Віталій Васильович, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Відділ інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України
13.30-14.00
13.30-14.00
Експериментальне впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки»
Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Лабораторія дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН
14.10-14.40
14.10-14.40
Особливості учіння 6-ти річних дітей в умовах Нової української школи. Наступність в освітніх програмах закладів дошкільної освіти і початкової школи
Рейпольська Ольга Дмитрівна, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Васильєва Світлана Андріївна, старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
14.40-15.00
14.40-15.00
Здоров'язбережувальне використання сучасних засобів ІКТ в навчальному процесі загальноосвітньої школи
Сухіх Аліса Сергіївна, здобувач Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Носенко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
15.00-15.20
15.00-15.20
Використання мультимедійних технологій як засобу підтримки інклюзивного навчання в дошкільних закладах освіти і початковій школі
Матюх Жанна Вікторівна, здобувач Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Носенко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
15.20-15.40
15.20-15.40
Формування критичного мислення при використанні Інтернет-ресурсів в навчальній діяльності
Дементієвська Ніна Петрівна, науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
15.40-16.00
15.40-16.00
Використання ресурсів електронної бібліотеки НАПН України для потреб загальної середньої освіти
Яцишин Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Середа, 29 серпня

10.00-10.30
10.00-10.30
Модернізація початкової освіти: інноваційні моделі, форми й методи організації навчання
Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, головний науковий співробітник відділу інновацій і стратегій розвитку загальної середньої освіти Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук
10.30-11.00
10.30-11.00
Інновації в навчально-методичному забезпеченні вчителя початкової школи
Сухань Оксана Дар'ївна, вчитель початкових класів гімназії №267 м. Києва, вчитель вищої категорії, учитель-методист
11.00-11.30
11.00-11.30
Посібник-журнал – інноваційна форма навчальної книги
Котяхова Наталія Валеріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи №316 м. Києва, вчитель вищої категорії, старший учитель
11.30-12.00
11.30-12.00
Оновлення форм і методів контролю навчальних досягнень учнів в умовах вербального оцінювання
Пархоменко Наталія Євгенівна, начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, аспірантка Інституту педагогіки НАПН України
12.00-12.20
12.00-12.20
Оновлення форм роботи з батьками учнів початкової школи
Гордєєва Наталія Валеріївна, мама школярки експериментального класу
12.20-12.50
12.20-12.50
Організація експериментальної роботи в школі: реалії та перспективи
Тимошенко Ольга Олексівна, директор ЗОШ І – ІІІ ст. № 309 м. Києва, учитель-методист, Відмінник освіти України
12.50-13.20
12.50-13.20
Особливості організації навчального процесу в експериментальних класах
Кричевська Юлія Юріївна, заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії №267 м. Києва, вчитель вищої категорії, старший учитель
13.20-13.40
13.20-13.40
Експериментальна робота – ресурс інноваційного розвитку системи початкової освіти
Сухаревська Олена Олександрівна, методист районного науково-методичного центру м. Києва, Заслужений працівник освіти України
Інститут проблем виховання НАПН України
13.40-14.20
13.40-14.20
Формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни в контексті положень концепції Нової української школи
Остапенко Олександр Іванович, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук
Формування ключових та предметних компетентностей в учнів 1–2 класів фізкультурної освітньої галузі відповідно до положень концепції Нової української школи
Тимчик Микола Валерійович, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук
14.20-15.00
14.20-15.00
Технологічне забезпечення формування просоціальної поведінки учнів
Кириченко Валентина Іванівна, провідний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Нечера Валерія Борисівна, старший науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук
15.00-15.30
15.00-15.30
Особливості сучасного змісту і методики екологічної освіти учнів
Пруцакова Ольга Леонідівна, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітникни
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України
15.30-16.00
15.30-16.00
Психологічна допомога батькам дітей з особливими освітніми потребами
Ілляшенко Тамара Дмитрівна, провідний науковий співробітник лабораторії психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Четвер, 30 серпня


Відділ технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України
10.00-10.55
10.00-10.55
Особливості профільного навчання технологій інженерно-технічного спрямування
Тарара Анатолій Михайлович, завідувач відділу технологічної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник
Особливості змісту і методики спеціалізацій (профільних предметів) технологічної освітньої галузі
Мачача Тетяна Святославівна, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Новий зміст освіти предмета «Технології»
Туташинський Василь Іванович, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти, кандидат педагогічних наук
Структура змісту національної технологічної освіти для формування художньо-проектних предметних компетентностей з «Основ дизайну» в основній та старшій школі»
Вдовченко Віктор Васильович, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти
Відділ географічної та економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України
11.00-11.55
11.00-11.55
Сучасні підходи до проектування уроку географії
Вішнікіна Любов Петрівна, завідувач кафедри географії та методики її навчання Полтавського Національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, доцент


Методичні засади реалізації економічного складника навчання, на основі компетентнісного підходу через курси за вибором
Назаренко Тетяна Геннадіївна, головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник


Шляхи реалізації компетентнісно зорієнтованого навчання географії старшокласників у новій українській школі
Удовіченко Ірина Віталіївна, проректор Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент


Проблема реалізації змісту географічної та економічної освіти в контексті нової української школи
Надтока Олександр Федорович., завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, канд. пед. наук, старший науковий співробітник
Відділ біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
12.00-12.20
12.00-12.20
Про вивчення хімії у 2018/2019 навчальному році у старшій школі
Величко Людмила Петрівна, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, доктор педагогічних наук, професор
12.20-12.50
12.20-12.50
Особливості вивчення біології у 2018/2019 навчальному році у старшій школі
Матяш Надія Юріївна, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Коршевнюк Тетяна Валеріївна, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
12.50-13.10
12.50-13.10
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу з фізики та астрономії у 2018–2019 навчальному році
Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора, провідний науковий співробітник відділу інтеграції змісту освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Засєкін Дмитро Олександрович, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук
13.10-13.30
13.10-13.30
Особливості методів компетентнісно орієнтованого навчання фізики
Головко Микола Васильович, заступник директора, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Непорожня Лідія Вікторівна, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
13.30-13.50
13.30-13.50
Використання цифрових вимірювальних комплексів у освітньому процесі з фізики
Сіпій Володимир Володимирович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти
Відділ суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України
13.50-14.30
13.50-14.30
Особливості побудови і методичного апарату нового підручника з історії України для 10 класу
Гупан Нестор Миколайович, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, доктор педагогічних наук, професор


Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках історії
Пометун Олена Іванівна, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України


Реалізація дослідницького підходу в шкільному підручнику "Вступ до історії" для 5 класу закладів загальної середньої освіти"
Мороз Петро Володимирович, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник


Особливості практичних занять із громадянської освіти
Ремех Тетяна Олексіївна, завідувач відділу суспільствознавчої освіти, кандидат педагогічних наук
Інститут обдарованої дитини НАПН України
14.30-14.45
14.30-14.45
Соціалізація учителя як умова успішної соціалізації учнів
Ткаченко Лідія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості, кандидат педагогічних наук, Інститут обдарованої дитини НАПН України
14.45-15.00
14.45-15.00
Соціально-комунікативна компетентність вчителів закладів загальної середньої освіти: стан, напрямки та підходи до розвитку
Ковальова Оксана Анатоліївна, науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості, кандидат психологічних наук, Інститут обдарованої дитини НАПН України
15.00-15.20
15.00-15.20
Особливості планування роботи закладів ЗСО в проектній діяльності засобами ІКТ
Киричук В. О., провідний науковий співробітник відділу проектування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології управління ЦІПО ДВНЗ «УМО» НАПН України
Інститут проблем виховання НАПН України
15.20-15.40
15.20-15.40
Мистецькі досягнення учнів: до проблеми компетентнісного підходу
Комаровська Оксана Анатоліївна, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
15.40-16.00
15.40-16.00
Соціальне партнерство школи і дитячого громадського об'єднання
Харченко Наталія Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Пащенко Олена Вікторівна, старший науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України